Hannah Idowu Dideolu Awolowo (née Adelana); Obafemi Awolowo, by Bassano Ltd, 21 July 1972 - NPG x171534 - © National Portrait Gallery, London

© National Portrait Gallery, London

Hannah Idowu Dideolu Awolowo (née Adelana); Obafemi Awolowo

by Bassano Ltd
half-plate film negative, 21 July 1972
Purchased, 2004
NPG x171534

Back to main page